Cho hình nón N có đỉnh S, đường cao SO = h, đường sinh SA = l. Nội tiếp N là một hình chóp đỉnh S, đáỵ là hình vuông nằm trong đường tròn đáy của N. Cạnh của hình vuông bằng:

A.

B.

C.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi O là tâm của đáy thì O là tâm hình vuông ABCD nội tiếp trong hình tròn đáy của N.

Ta có : h = SO và l = SA (gt) nên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...