Cho hình lục giác đều ABCDEF quay quanh đường thẳng qua A, D cố định. Đoạn thẳng nào sau đây sinh ra một hình trụ ?

A.

AB

B.

BC

C.

CD

D.

DA

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...