Cho hình lục giác đều ABCDEF quay quanh đường thẳng qua A, D cố định. Đoạn thẳng nào sau đây sinh ra một hình trụ ?

A.

AB

B.

BC

C.

CD

D.

DA

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

BCEF là hình chữ nhật có AD là trục đối xứng nên đoạn thẳng BC sinh ra một hình trụ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...