Cho hình lập phương img1 tâm O. Gọi I là tâm của hình vuông img2 và M thuộc đoạn thẳng OI sao cho img3 (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin góc tạo bởi hai mặt phẳng img4img5 bằng img6   

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Chọn gốc tọa độ tại img1 các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia img2. Chọn độ dài cạnh hình lập phương bằng 6. Ta có img3. Mặt phẳng img4 có vectơ pháp tuyến img5. Mặt phẳng img6 có vectơ pháp tuyến img7. Vậy img8. Cách 2: Hai mặt phẳng img9 lần lượt chứa hai đường thẳng img10 nên giao tuyến là đường thẳng img11. Gọi img12 lần lượt là trung điểm các cạnh img13 ta có img14, img15 img16. img17  Có img18  Do đó img19. Do đó img20.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...