Cho hình lập phương img1. Phân tích vectơ img2 theo các vectơ img3. Chọn đáp án đúng:

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Lưu ý phép cộng vectơ đối với hình vuông img1 : img2. Ta có: img3

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...