Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ (T)có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi img1 là diện tích toàn phần của hình lập phương, img2 là diện tích toàn phần của hình trụ (T). Tìm tỉ số img3

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Diện tích toàn phần của hình lập phương là img1  Bán kính hình trụ là img2, khi đó img3  Do đó img4

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...