Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’. M và N theo thứ tự là trung điểm của A’D’ và AB. Tứ diện DD’MB’ bằng tứ diện nào sau đây?

A.

A’DNB

B.

C’CND

C.

BMD’B’

D.

B’BND

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

B’BND

Áp dụng điều kiện bằng nhau của hai tứ diện được đáp án là tứ diện B’BND

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...