Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có img1, đường thẳng AB' tạo với mặt phẳng (BCC’B’) một góc 30. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img4

Gọi M là trung điểm của BC Dựng img1, mặt khác img2

suy ra: img3 

Khi đó img5, lại có img6 

Suy ra: img7 

Do đó: img8   .

Vậy đáp án đúng là: A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...