Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’F’. Xét các tứ giác:

(I) CDF’A’               (II) ADC’B’               (III) CFF’C’              (IV) ACD’F'

Các tứ giác nào là hình chữ nhật ?

A.

(I) ; (II) và (III).

B.

(II) ; (III) và (IV).

C.

(I) ; (III) và (IV).

D.

(I) và (III)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...