Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’F’. Xét các tứ giác:

(I) CDF’A’               (II) ADC’B’               (III) CFF’C’              (IV) ACD’F'

Các tứ giác nào là hình chữ nhật ?

A.

(I) ; (II) và (III).

B.

(II) ; (III) và (IV).

C.

(I) ; (III) và (IV).

D.

(I) và (III)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(I) ; (III) và (IV).

Ta có hình vẽ sau: 

ADC’B’ là hình thang nên (II) sai, vậy hai đáp án "(I) ; (II) và (III)." và "(II) ; (III) và (IV)." bị loại. Ta kiểm tra xem (IV) có là hình chữ nhật hay không. Hiển nhiên ACD’F’ là hình bình hành.  do AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp lục giác ABCDEF. Vậy theo định lí ba đường vuông góc ta có AC vuông góc với CD’ hay tứ giác ACD'F’ là hình chữ nhật. (IV) đúng nên chọn đáp án (I) ; (III) và (IV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...