Cho hình hộpimg1. Mpimg2 qua img3 cắt hình hộp theo thiết diện là hình gì?        

A.

Hình bình hành.

B.

Hình thang.

C.

Hình lục giác.

D.

Hình chữ nhật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  Thiết diện là hình bình hành.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...