Cho hình hộp chữ nhật img1img2, img3, img4 nội tiếp mặt cầu img5. Tính diện tích mặt cầu .

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  .img1 Gọi img2là đường cao của hình hộp và img3là trung điểm của img4. Ta có img5 cách đều các đỉnh của hình hộp chữ nhật. Vậy img6là tâm mặt cầu img7. Bán kính mặt cầu img8img9img10img11. Diện tích mặt cầu img12img13.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...