Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 1; 2; 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và DC' bằng :

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C(0 ; 0 ; 0) ≡ O, A(1 ; 2 ; 0), D(1 ; 0 ; 0), A'(1 ; 2 ; 3), C'(0 ; 0 ; 3) (hình vẽ bên dưới)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...