Cho hình hộp chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có các kích thước là a, b, c Trac nghiem online - cungthi.vn. Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. 4
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...