Cho hình hộp chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có các kích thước là a, b, c Trac nghiem online - cungthi.vn. Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Hình hộp chữ nhật ABCD A’B’C’D’ có 3 mặt đối xứng, đó là các mặt phẳng trung trực AB, AD, AA’.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...