Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tứ diện A’ABD bằng tứ diện nào sau đây?

A.

DD’B’C

B.

CC’D’B'

C.

B’BCD

D.

D’ABD

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CC’D’B'

Sử dụng định lí về điều kiện bằng nhau của hai tứ diện ta được hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...