Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Ta xét các mệnh đề sau:
1) Các mặt đối của hình hộp là các hình bình hành bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.
2) Các đường chéo của hình hộp đồng quy tại trung điểm của mỗi đoạn.
3) Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có một tâm đối xứng.
4) Hình hộp có tất cả 6 mặt chéo.
Trong các mệnh đề trên:

A.

Chi có một mệnh đề đúng.

B.

Có hai trong bốn mệnh đề đúng.

C.

Có ba trong bốn mệnh đề đúng.

D.

Tất cả bốn mệnh đề đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả bốn mệnh đề đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...