Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với AB = a và OS = 2a. M là điểm di động trên đoạn AB. H là hình chiếu của I, trung điểm của SC trên đường thẳng CM . Tính theo a thể tích của hình nón nội tiếp hình chóp S.ABCD là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hình nón nội tiếp hình chóp S.ABCD có đỉnh là s và đường tròn đáy nội tiếp trong hình vuông ABCD cạnh a.

Thể tích V phải tìm là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...