Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi A’, B’, C', D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD ; O là tâm của đáy ABCD. Mệnh đề nào dưới đây là sai?

A.

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình chóp S.ABCD là a2(1 + ).

B.

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình chóp O.A’B’C’D’ là 

C.

Các hình chóp S.ABCD và O.A’B’C’D’ đồng dạng.

D.

Khối SA’B’C’D’O không là khối tám mặt đều.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...