Cho hình chóp tứ giác đều img1 có thể tích img2. Gọi img3 là trung điểm cạnh img4. Nếu img5 thì khoảng cách img6 từ img7 đến mặt phẳng img8 bằng bao nhiêu?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là tâm hình vuông img2. Đặt img3. img4; img5. Tam giác img6 vuông tại img7 nên img8. img9. img10; img11 (Vì img12). img13. Ta có: img14. Lại có: img15img16. img17 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...