Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng img1 và chiều cao bằng img2. Tan của góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng:

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:img1  Góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng img2; img3 Xét img4 vuông tạiimg5 , ta có img6. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...