Cho hình chóp tứ giác đều img1 có cạnh đáy bằng img2, cạnh bên hợp với mặt đáy một góc img3. Tính theo img4 thể tích khối chóp img5:

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1. Do img2 là hình chóp đều nên img3. Suy ra img4 là hình chiếu của img5 trên img6. Khi đó img7. Trong tam giác vuông img8, ta có img9. Diện tích hình vuông img10img11. Vậy img12 (đvtt). 

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...