Cho hình chóp tam giác đều img1img2, cạnh bên img3. Tính thể tích img4 của khối chóp img5.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  geogebra  Gọi img2 là tâm của tam giác đều img3 khi đó img4. Vì img5 là đường cao của khối chóp nên img6. Diện tích img7, suy ra thể tích img8.

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...