Cho hình chóp S.ABCDE có đáy ABCDE là ngũ giác đều. Gọi M, N là trung điểm SA, DE. Điểm P thuộc cạnh SC sao cho SPSC = 45. Hình dạng của thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) và hình chóp là

A.

Tam giác.

B.

Tứ giác.

C.

Ngũ giác.

D.

Lục giác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong mặt phẳng (SAC): MP cắt AC tại I.
Trong mặt phẳng (ABCDE): NI cắt AB, CD, AE tại J, H, K.
Tương tự xác định Q và R, ta được thiết diện là lục giác MQPHNR.

                           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...