Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho img1, mặt phẳng img2cắt SD tại N. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng:                         

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1Đáp án A HD: Vì img2 nên img3  img4     

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...