Cho hình chóp S.ABCD. M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD ; O là một điểm trong tứ giác ABCD. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A.

Hai hình chóp S.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

B.

Hai hình chóp O.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

C.

VS.MNPQ = VS.ABCD

D.

VO.MNPQ = VS.ABCD

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...