Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B, AB=BC=a, AD=2a; Trac nghiem online - cungthi.vn. Nhận định nào sau đây đúng

A. Trac nghiem online - cungthi.vn vuông
B. Trac nghiem online - cungthi.vn cân
C. Trac nghiem online - cungthi.vnđều
D. Trac nghiem online - cungthi.vn vuông cân
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...