Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, gọi M là trung điểm của AB. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy img1, biết img2, SC tạo với mặt đáy img3 một góc img4. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.   

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

  img1  Phân tích: Đề bài cho đáy ABCD là hình vuông nhưng chưa cho độ dài cạnh. Như vậy ta chỉ cần tìm độ dài 1 cạnh của hình vuông sẽ suy ra được img2 . Theo giả thiết ta có img3, MC là hình chiếu của SC trên img4 nên góc giữa SC với mặt phẳng img5 là img6. Ta để ý thêm rằng: mà ABCD là hình vuông và M là trung điểm của AB nên img7. Hướng dẫn giải ĐÁP ÁN A Trong tam giác vuông SMC và SMD ta có: img8 mà ABCD là hình vuông nên img9 img10  Lại có img11  Vậy img12.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...