Cho hình chóp S.ABCD có thể tích bằng 48 và ABCD là hình thoi. Các điểm M, N, P, Q lần lượt là các điểm trên các đoạn SA, SB, SC, SD thỏa mãn: img1. Tính thể tích khối chóp S.MNPQ?

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lưu ý công thức tỉ lệ thể tích chỉ dùng cho cóp tam giác chung đỉnh và tương ứng tỉ lệ cạnh. Ta có: img1  img2  img3  img4  img5 

Vậy đáp án đúng là: D.

. Sai lầm thường gặp: Sử dụng công thức sai: img6→ đáp án A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...