Cho hình chóp S.ABCD có đáy làm một hình bình hành. Một mặt phẳng (P) song song với AC và SB lần lượt cắt các cạnh SA, SB, SC, SD, BD tại M, N, E, F, I, J. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng là

A.

Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đôi một song song

B.

Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đồng quy

C.

Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đồng phẳng

D.

Cả 3 mệnh đề trên đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đôi một song song

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...