Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SB vuông góc với đáy. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là điểm nào sau đây?

A.

Trung điểm của SD.

B.

Trung điểm của SB.

C.

Trung điểm của SA.

D.

Tâm của hình chữ nhật ABCD.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...