Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SB vuông góc với đáy. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là điểm nào sau đây?

A.

Trung điểm của SD.

B.

Trung điểm của SB.

C.

Trung điểm của SA.

D.

Tâm của hình chữ nhật ABCD.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trung điểm của SD.

Ta có:

Áp dụng định lí ba đường vuông góc ta có:

Các điểm B, A, C đều nhìn đoạn SD dưới một góc vuông nên S, A, B, C, D đều thuộc mặt cầu đường kính

SD. Vậy tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là trung điểm của SD.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...