Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khi đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng song song với

A.

Đường thẳng AD

B.

Đường thẳng BJ

C.

Đường thẳng BI

D.

Đường thẳng IJ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đường thẳng IJ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...