Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC). Khi đó:

A.

φ = 77028'

B.

φ = 780

C.

φ = 600

D.

φ = 78028'

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ. Ta có:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...