Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD). Khi đó:

A.

φ = 63026'

B.

φ = 62026'

C.

φ = 600

D.

φ = 450

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ. Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...