Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Khi đó, góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) bằng:

A.

900

B.

600

C.

450

D.

300

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ. Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...