Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc tại B bằng 60°. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJK) có diện tích bằng:

A.

B.

C.

D.

2a2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta dễ dàng chứng minh được thiết diện của hình chóp cắt bởi mp(IJK) là tứ giác IJKL trong đó L là trung điếm của SD.

                                         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...