Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD. M là trung điểm SB. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (OMG) và hình chóp.

A.

Tứ giác MGPQ (P; Q là giao điểm (OMG) và AD; BC).

B.

Tam giác MPQ.

C.

Tam giác OMG.

D.

Tứ giác MQPR (Q, R, P là giao điểm của (OMG) và BC; SA; AD).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi N là trung điểm AD. Trong mặt phẳng (SBN): BN cắt MG tại I. 
Ta thấy I, C, D thẳng hàng và D là trung điểm CI.
Trong mặt phẳng (ABCD), OI cắt AD, BC tại P; Q.
Trong mặt phẳng (SAD); PG cắt SA tại R.
Ta được thiết diện MQPR.

                    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...