Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD. M là trung điểm SB. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (OMG) và hình chóp.

A.

Tứ giác MGPQ (P; Q là giao điểm (OMG) và AD; BC).

B.

Tam giác MPQ.

C.

Tam giác OMG.

D.

Tứ giác MQPR (Q, R, P là giao điểm của (OMG) và BC; SA; AD).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...