Cho hinh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M và N theo thứ tự là trung điểm của SA và SB. Tỉ số thể tích  là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

          

Chú ý : Kết quả trên không thay đổi nếu ABCD là hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...