Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, img1 và SA vuông góc (ABC). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC)        

 

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/48369341_739568233090416_6108759107819274240_n.png?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8a2a0c8e3e6cbeca374c9cf5b7306abc&oe=5C9F19BC 

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A                  https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/48369341_739568233090416_6108759107819274240_n.png?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8a2a0c8e3e6cbeca374c9cf5b7306abc&oe=5C9F19BC Gọi I là trung điểm của BC, tam giác ABC vuông cân tại A nên img2  Có img3  Suy ra img4 Suy ra img5  img6 vuông tại A có SA = a, AI = a. Suy ra img7 vuông cân tại A. Suy ra img8   

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...