Cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA, SB, SC từng đôi một vuông góc nhau và SA = SB = SC = a. Nếu M là một điểm ở trong tam giác ABC thì tổng khoảng cách từ M đến các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SAC) bằng bao nhiêu?

 

A.

a

B.

C.

D.

a

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

a

Tổng khoảng cách từ M đến các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SAC) là hằng số. Thật vậy, nếu khoảng cách từ

M đến các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SCA) là x, y, z, ta có:
VS.ABC = VM.SAB + VM.SAC + VM.SBC hay a3a2.x + a2.y + a2.z

Suy ra x + y + z = a

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...