Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,img1 Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi O là tâm của hình chữ nhật ABCD. Và H là tâm đường tròn ngoại tiếp img1 

Từ O kẻ đường thẳng img2, từ H kẻ đường thẳng img3img4.

Khi đó img5 là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD.

Gọi M là trung điểm của AB

img6.

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...