Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, khoảng cách giữa cạnh bên SA và cạnh đáy BC bằng img1. Thể tích khối chóp S.ABC là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  1Đặt img3. Ta có img4  Lại có img5  Thể tích khối chóp S.ABC là img6 

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...