Cho hình chóp img1 đều có img2, img3 với img4 là giao điểm của img5img6. Khoảng cách từ img7 đến mặt phẳng img8 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là trung điểm của cạnh img3, ta có img4img5img6. Trong mặt phẳng img7 kẻ img8, img9 thì img10 là khoảng cách từ điểm img11 đến mặt phẳng img12. Ta có img13img14img15img16.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...