Cho hình chóp img1, đáy là hình thang vuông tại img2img3, biết img4, img5, img6img7. Gọi img8img9 lần lượt là trung điểm của img10, img11. Tính khoảng cách từ img12 đến img13 theo img14.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Cách 1 : Gọi img2 là giao điểm của img3img4, vì img5 nên img6 là trung điểm của img7. Gọi img8 là giao điểm của img9img10, dễ thấy img11 là trọng tâm tam giác img12. Do đó, img13, mà img14 nên img15. Lại có, img16. Gọi img17 là hình chiếu của img18 lên img19 thì img20, với img21 thay vào img22 ta được img23. Vậy img24 Cách 2 : Gắn hệ trục img25 sao cho img26;img27. Khi đó img28, img29, img30, img31, img32, img33, img34. img35img36. Nhập vào máy tính bỏ túi các tọa độ img37, img38, img39. Ta được kết quả img40. Vậy img41.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...