Cho hình chóp img1 có img2 và ba đường thẳng img3 đôi một vuông góc. Gọi img4 là trung điểm của img5. Tìm côsin của góc img6 tạo bởi hai đường thẳng img7 và img8.  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...