Cho hình chop img1 có img2, tam giác img3 đều cạnh img4, SB tạo với mặt phẳng đáy một góc img5. Khi đó mp(SBC) tạo với đáy một góc img6. Tính img7

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1  Ta có img2là hình chiếu của img3 lên img4. Do đó img5 , img6. Gọi img7 là trung điểm củaimg8, ta có img9 đều cạnh img10img11. Vậy img12 .  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...