Cho hình chóp img1 có img2, img3, img4 đôi một vuông góc với nhau và img5, img6 và img7. Tính theo img8 thể tích img9 của khối cầu đi qua các đỉnh của hình chóp img10.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác img2: img3img4. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img5: img6img7img8. Thể tích của khối cầu đi qua các đỉnh của hình chóp img9: img10img11.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...