Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3với img4, img5. Điểm img6 thuộc cạnh img7 sao cho img8, img9 là đường cao hình chóp img10img11. Gọi img12 là trung điểm img13. Tính diện tích thiết diện của hình chóp với mặt phẳng đi qua img14 và vuông góc với img15.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:    Cách 1: Gọi img1 là mặt phẳng đi qua img2 và vuông góc với img3. Vì img4img5 nên img6. Ta có img7 nên img8 là tam giác đều. Gọi img9 là trung điểm img10, ta được img11. Từ đây suy ra img12 (vì cùng vuông góc img13). Trong img14 dựng img15 với img16, ta suy ra img17. Từ đó, thiết diện của mặt phẳng img18 và hình chóp là img19. Xét img20 vuông có: img21. Dễ thấy img22 img23. Vậy img24 là trung điểm của img25 img26 là đường trung bình của img27 hay img28img29. Xét tam giác vuông img30: img31. Cách 2: Tam giác img32 đềuimg33. Áp dụng định lí côsin trong img34img35 Vậy img36 suy ra img37 vuông đỉnh img38 hay img39. Phần tiếp theo giống cách 1.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...