Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3 với img4img5. Cạnh bên img6 vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa mặt phẳng img7 và mặt phẳng img8 bằng img9. Tính thể tích img10 khối chóp img11.  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:img1  Ta có img2 img3  img4  Tam giác img5 vuông tại img6 có img7  img8  Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...