Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3, img4, tam giác img5 là tam giác đều có bằng cạnh img6 và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Tính góc giữa đường thẳng img7 và mặt phẳng đáy img8:

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1 là trung điểm của img2, suy ra img3. Vì img4 nên img5 là hình chiếu của img6 trên mặt phẳng img7. Do đó img8. Tam giác img9 đều cạnh img10 nên img11  Tam giác img12 vuông tại img13 nên img14 Tam giác vuông img15ta có img16. img17img18 

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...