Cho hình chóp img1 có đáy là tam giác đều cạnh img2, mặt phẳng img3 vuông góc với mặt phẳng img4 và tam giác img5 vuông cân tại img6. Tính thể tích khối chóp img7 theo img8.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:    Gọi img1 là trung điểm của img2. Khi đó:img3img4 vuông tại img5 nên img6 Vậy img7

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...