Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông và tam giác img3 đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng img4 và img5 bằng img6. Hãy cho biết cạnh đáy bằng bao nhiêu?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Giả sử img2. Gọi img3 là trung điểm của img4 Ta có img5img6 img7  img8   

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...