Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông cạnh bằng img3. Tam giác img4 đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy img5. Tính khoảng cách từ img6 đến img7

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:    Gọi img1, img2 lần lượt là trung điểm của img3 và img4 suy ra img5, img6 và img7 Vì tam giác img8 đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy img9 nên img10. Cách 1: img11 Khoảng cách từ img12 đến img13 là img14. Cách 2: Vì img15 nên img16. Do đó img17 với img18 trong img19. Ta có:img20img21.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...